Contact Us Activities Customers Portals About
Buildagate logo
קוויש יכרעמו םייקסע םירתא תמקה םוחתב תוליבומהמו תוקיתווהמ הניה AAI תרבח
םע טנרטניאה תשרב תויתוכיא תוגצמו םיימניד םינותנ יסיסב לע םיתתשומה םימדקתמ
רחס ,םירתא תמקהב תדקמתמו םינש 5-כ הזמ תלעופ הרבחה .תירבעל האלמ הכימת
הרבחל .ץראב ןמוחתב תוליבומ תורבח םניה הרבחה תוחוקל .יקסע עדימו ינורטקלא
.ל"וחמ םג תוחוקלwww.buildagate.com www.export.org.il www.tal-shahar.com www.parks.org.il

     
Bar
Designed by IP-DOT Ltd. (formerly AAI Ltd.) All rights reserved© 1999-2011.
Contact us at: info@buildagate.com Tel: 972-4-9541790 Fax: 972-4-9541793